• Tel: 0216 370 79 29
  • E-posta: info@baykomuhendislik.com

Mekanik Otomasyon

Mekanik tesisat bir inşaatta elektrik tesisatı dışındaki, insan yaşamı için zorunlu olan ve yapının tüm iç sistemini oluşturan birden fazla tesisata verilen genel isimdir. Mekanik tesisat tasarımı ve planlaması makine mühendisleri ve teknik ressamlar tarafından hazırlanmalıdır. Mekanik tesisatın içerisinde barındırdığı işlemler arasında ısıtma, soğutma ve yangın söndürme sistemler vardır.

Elektrik ve Mekanik Tesisat sektöründeki gelişmelere paralel olarak yetişkin teknik eleman gü- cüne olan gereksinimin karşılanmasını sürekli gündeminde tutmakta, Elektrik ve Mekanik Tesi- satta yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru ve yeterli bilgiye ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişile- bilir olmasını sağlamak, bilgi birikiminin tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi ELEKTROMEKANİK Tesisat alanında da yaygınlaşmasına katkıda bulunmak hedefi ile bu çalışma düzenlenmiştir.

Mekanik Tesisat , Isıtma Soğutma Havalandırma, Yangın Tesisatı, Sıhhi Tesisat, Basınçlı Hava, Buhar, BMS sistemleri konusunda yönetmeliklere uygun, uluslararası standartlar ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yüksek kalite ve verimlilikte hizmet vermekteyiz. Yapı ve tesislerin diğer mekanik ve her türlü ısı donanımı ile ilgili plan, proje, resim, hesap ve ihale dosyasının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere, tekniğin ve mesleğin genel ilke ve çıkarlarına uygun olarak uyum ve birlik içinde yapmaktayız. Mekanik Tesisat makine mühendisliğinin etkinlik alanına giren mühendislik dalıdır. Mekanik tesisat tasarım hizmetlerini genel olarak ; Isıtma Tesisatı , Sıhhi Tesisat , Yangın Tesisatı , Klima Tesisatı , Havalandırma Tesisatı , Güneş Enerjisi Tesisatı , Doğalgaz Tesisatı , Asansör Tesisatı , Basınçlı Hava Tesisatı , Medikal Gaz Tesisatı , Çamaşırhane ve Mutfak Tesisatı , Buhar, Kondends, Kızgın Su ve Kızgın Yağ Tesisatı , Havuz Tesisatı , Mekanik Otomasyon , Fenni Muayene dir. Mekanik tesisat projelendirme, müşavirlik veya kontrol işlemlerinde malzeme seçiminden,ürünlerin ve binanın kullanım ömrü boyuncu hizmet alma adına aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Mekanik tesisat, inşaat sektöründeki statik, mimari, elektrik ve mekanik olmak üzere 4 temel proje çeşidinden birisidir.

Faaliyet Alanları

Havalandırma sistemleri
Havuz Sistemleri
Klima sistemleri
Isıtma sistemleri
Sıhhi tesisat sistemleri
Yangın söndürme sistemleri
Otomatik kontrol sistemleri
Bina yönetim sistemleri
Basınçlı hava sistemleri
Yalıtım sistemleri
Güneş enerjisi sistemleri
Arıtma sistemleri
Isı pompası sistemleri