• Tel: 0216 370 79 29
  • E-posta: info@baykomuhendislik.com

Alt ve Üst Yapı Müteahhitlik

Alt ve Üst Yapı Müteahhitlik disiplini altında, uygulama proje ve şartnamelerine haiz her türlü Alt ve Üst Yapı inşaat imalatlarının ilgili yönetmelikler çerçevesinde, sözleşme ve iş programları dahilinde tamamlanması, geçici kabullerin yapılması ve işletmeye alınması süreçlerindeki hizmetlerimizi sunmaktayız.